bìa còng - bìa hộp - bìa 3 dây

Bìa còng
Bìa còng
Bìa nhựa
Bìa nhựa